JEESUS KRISTUS VAPAHTAJAMME
Liisi Jokiranta

Jeesus oli (ja on) sekä ihminen että Jumala.

Jeesus - ihminen, Jeesus Nasaretilainen
 • Jeesus syntyi Betlehemissä, Daavidin kaupungissa.
 • Hän kasvoi tavallisessa kodissa.
 • Hän teki työtä ja väsyi
 • Hän koki nälkää ja janoa, köyhyyttä, vaikeita ihmissuhteita ja vastustusta.
 • Omaisetkaan eivät ymmärtäneet häntä.
 • Hän itki, iloitsi, murehti, vihastui, järkyttyi.
 • Hän kohtasi kiusauksia.
 • Hän koki ruumiillista kärsimystä.
 • Hän tuli kaikkien hylkäämäksi.
 • Hän koki tuskaa ja kauhua Getsemanessa.
 • Hän kuoli häpeällisellä ja tuskallisella tavalla.
 • "Hänen oli tultava kaikessa veljiensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen Ylimmäinen Pappi tehtävissään Jumalan edessä, sovittaakseen kansan synnit. Koska hän on itse kärsinyt ja ollut kiusattu, hän voi auttaa kiusattuja." (Hepr. 2:17-18). "Meidän Ylimmäinen Pappimme ei näet ole säälimätön meidän heikkouksiemme suhteen, sillä hän on ollut kaikessa kiusattu samalla tavalla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon valtaistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan." (Hepr. 4:17-18.)
 • Hänessä ei kuitenkaan ollut mitään syntiä (Hepr. 4:15; 1. Pt. 2:22).
Jeesus - Jumala, Jumalan Poika, Messias, Kristus
 • Jeesus oli (ja on) muuttumaton Jumala (Jh. 1:1; Rm. 9:5; 1.Jh .5:20).
 • Hän "sikisi" Pyhästä Hengestä (Mt. 1:20; Lk. 1:35)
 • Hän syntyi neitsyt Mariasta (1. Ms. 3:15; Jes. 7:14; Mt. 1:18-24; Lk. 1:34-35).
 • Hän oli Jumalan Poika Jumalan todistuksen mukaan (Lk. 1:30-33, 35), Jeesuksen oman todistuksen mukaan (Mk. 14:61-62; Jh. 19:7) ja apostolien todistuksen mukaan (Mt. 16:16; Apt. 9:20; Rm. 1:4; Hepr. 4:14; 1. Jh. 3:8; 4:15; 5:5, 12).
 • Jeesus käyttää usein itsestään nimitystä Ihmisen Poika, mikä viittaa profetiaan Dan. 7:13-14 ja tarkoittaa Jumalaa.
 • Jeesus käytti itsestään ilmaisua Minä olen, joka on Jumalan nimi (2. Ms. 3:14; Jh. 8:24, 58). Sen tähden hänet tuomittiin Jumalan pilkkaamisesta (Lk. 22:68-70).
 • " Hän on Kolmiykseyden toinen persoona. Tästä on kirjoitettu tarkemmin kohdassa Raamatun Jumala.
 • Kuitenkin Jeesus ihmisenä ollessaan pani syrjään jumalallisen kirkkautensa ja voimansa (ns. kenosis-oppi). Se tarkoittaa sitä, ettei hän käyttänyt jumaluuttaan omaksi hyväkseen (Vrt. Adam 1. Ms. 3:5), vaan ainoastaan Jumalan kunniaksi. "Vaikka hänellä oli Jumalan muoto, hän ei pitänyt voittamanaan etuna olla Jumalan vertainen. Hän tyhjensi itsensä, otti palvelijan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, eläen ihmisenä ihmisten joukossa." (Fil. 2:6-7).
 • "Kuka on valehtelija, ellei se, joka kieltää, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, joka kieltää Isän ja Pojan. Joka kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään. Joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä." (1. Jh. 2:22-23.)
 • "Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, ihmiseksi tulleeksi, on Jumalasta. Mikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta. Se on Antikristuksen henki, jonka te olette kuulleet olevan tulossa, ja joka on jo nyt maailmassa." (1. Jh. 4:2-3.)
Neitseestä syntyminen eli Jumala ihmisenä Jeesuksessa Kristuksessa tekee kristinuskosta ainutlaatuisen. Meillä ei ole sama Jumala kuin muissa uskonnoissa.

Jeesuksen kolme virkaa eli tehtävää

Jeesuksen profeetallinen virka
 • Jeesus oli ainutlaatuinen profeetta, jolla oli ainutlaatuinen julistus.
 • Hän oli ja on VT:n profetioiden täyttymys
Jeesuksen ylimmäispapillinen virka
 • Ylimmäisenä pappina Jeesus on syntiemme sovittaja ja hän on myös syntiemme sovitus.
Miksi Jeesuksen täytyi kuolla
 • Jumalan pyhyyden tähden "syntiä tekevän ihmisen on kuoltava" (Hes.18:4). Se osoittaa synnin vakavuutta Jumalan edessä.
 • Jumala on myös rakkaus. Hän antoi ihmiselle mahdollisuuden eläinuhriin syntien sovituksena. Koska synti vaatii kuoleman (Hepr. 9:22), eläin kuoli ihmisen puolesta. Näin Jeesukseen asti.
 • Jeesus tuli maailmaan sovitusta varten. Syntinen ihminen ei voi toista syntistä sovittaa.
 • Jeesus tuli maailmaan sovitusta varten.
 • Jeesus oli synnitön (Hepr. 4:15; Pt. 2:22; Jes. 50:8). Hän täytti kaikessa Isän tahdon Hän oli ainoa viaton, riittävä uhri koko ihmiskunnan synnin tähden (Hepr.10:5-14).
 • Jeesus otti meidän syntimme omaksi syykseen (1.Pt.2:24, 2.Kr.5:21, Jes.53:6).
 • Hän kärsi meidän syntiemme rangaistuksen meidän sijastamme (1.Pt.1:18-19). Hän tuli Jumalan hylkäämäksi meidän tähtemme (Mt.27:46).
 • Hän sovitti koko maailman synnin (Jh.3:16; 1.Jh.2:2).
 • Jeesus on uuden liiton, armoliiton, välimies Jumalan ja ihmisen välillä (Hepr.9:15).
 • Hän oli sekä ylimmäinen pappi että uhri (Hepr.10:11-14).
 • Jeesus Jeesus lunasti meidät "turmiovalloista", synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta omalla kalliilla verellään, kärsimisellään ja kuolemallaan(1.Pt.1:18).
"Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan"

Sovitus eli Jumala sovittajanamme erottaa kristinuskon kaikista uskonnoista. Kristinusko on ainoa tie pelastukseen.

Jeesus on noussut kuolleista
Hauta oli tyhjä
 • Ei voinut olla väärä hauta, sillä monet olivat nähneet paikan. Jos olisi ollut olemassa "oikea" hauta, se olisi kyllä tullut ilmi.
 • Jeesus ei voinut olla vain pyörtynyt, sillä hänen kylkensä oli puhkaistu. Vaikka hän olisi ollut vielä hengissäkin, hän ei olisi voinut työntää kiveä pois ja tulla ulos.
 • Ruumista ei voitu varastaa, sillä haudalla olivat vartiossa roomalaiset sotilaat. Kenelläkään ei myöskään ollut motiivia ruumiin varastamiseen. Jos Jeesuksen vihamiehet olisivat varastaneet sen, he olisivat tuoneet sen kyllä esille. Jos opetuslapset olisivat sen varastaneet, olisivatko julistaneet uskoa ylösnousseeseen Jeesukseen marttyyriuteen asti?
Käärinliinat olivat koskemattomina
 • Pietari näki ne (Jh.20:5).
 • Johannes näki ja uskoi. Mitä hän näki? Koskemattomat käärinliinat ja hikiliinan "omana käärönään", sellaisena kuin se oli ollut pään ympärillä (20:8).
Herra nähtiin
 • Jeesus ilmestyi kymmenen kertaa, monille yhtaikaa (1. Kr. 15:4-8). Kaikki eivät voineet nähdä samaa hallusinaatioita. Opetuslapset eivät edes odottaneet hänen nousevan kuolleista eivätkä heti uskoneet sen todella tapahtuneen (Jh. 20:24-31).
Opetuslapset muuttuivat
 • Heistä tuli rohkeita Kristuksen todistajia, marttyyrikuolemaan asti.
Ylösnousemuksen merkitys
 • Ilman ylösnousemusta ei olisi sovitustakaan; uskomme olisi kokonaan turha.
 • Voimme perustellusti uskoa ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Jeesus on kulkenut edellämme.
 • Vain ylösnousemususko antaa elämälle mielekkyyden.
"Ellei kuolleita herätetä, ei Kristustakaan ole herätetty. Mutta jos Kristusta ei ole herätetty, teidän uskonne on turha, ja te olette vielä synneissänne. Siinä tapauksessa Kristuksessa kuoloon nukkuneetkin olisivat kadotettuja. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, me olemme säälittävämpiä kuin ketkään muut ihmiset. Mutta nyt Kristus on herätetty kuolleista esikoisena kuoloon nukkuneista." (1. Kr. 15:16-20.)
Jeesus toteuttaa ylimmäispapillista virkaansa myös korotettuna taivaassa (Hepr.4:14-16; 8:1-2).
 • "Sanotun pääkohta on tämä: Meillä on Ylimmäinen Pappi, joka istuu Majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa. Hän toimittaa pappispalvelusta oikean pyhäkön kaikkein pyhimmässä, jonka on rakentanut Herra eikä ihminen." (Hepr. 8:1-2.)
Jeesuksen kuninkaallinen virka
 • Jumala on ylentänyt Jeesuksen korkealle, oikealle puolelleen taivaissa (Hepr. 11:3; Fil. 2:9-11).
 • Jeesukselle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä (Mt. 28:18 Hepr. 2:8; Dan. 7:13-14).
 • Aikanaan hän palaa kuninkaana takaisin maan päälle (Mt. 24:30; Ilm. 11:15).
"Kaikkien polvien, sekä taivaissa että maan päällä ja maan alla olevien, on siksi notkistuttava Jeesuksen nimeen. Jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra." (Fil. 2:10-11)

Takaisin