RAAMATUN JUMALA
Liisi Jokiranta

Tietomme Jumalasta perustuu siihen, mitä hän on itsestään ilmoittanut.
 • Hän on ilmoittanut itsestään yleisesti luonnossa, kansojen kohtaloissa, elämämme vaiheissa ja omassatunnossamme (Rm. 1:19-20). Yleisen ilmoituksen perusteella kaikki ihmiset voivat tietää hänestä jotakin.
 • Hän on ilmoittanut itsestään myös aivan erityisesti Raamatussa ja Jeesuksessa.
Jumala on ilmoittanut ihmiselle vain sen, mikä ihmisen kannalta on tarpeen. Jumala jää suurelta osin salatuksi Jumalaksi.

Jumalan olemus

Jumala on kolmiykseys: Isä ja Poika ja Pyhä Henki (uskontunnustukset)

Jumala on yksi
 • Kristillinen usko on monoteistinen. Jumala on olemukseltaan yksi, ja kaikki Jumalan teot ovat yhden Jumalan tekoja. (5. Ms. 6:4; Mk. 12:29; 1. Kr. 8:4.)
 • Monoteismi sulkee pois polyteismin ja pluralismin.>
Jumala on kolme
 • Jumala on kolmiykseys
 • Raamatussa ei esiinny itse kolmiykseyden käsitettä, mutta itse asiaa ei voi ymmärtää väärin.
 • Jumala on yksi tosi Jumala Isänä, Poikana ja Henkenä. Isästä puhutaan persoonana, Pojasta puhutaan persoonana ja Hengestä puhutaan persoonana. Ilmoitus puhuu Isästä, Pojasta ja Hengestä kustakin erikseen elävänä, persoonallisena henkenä. Samalla Jumalan edellytetään olevan yksi.
 • Kolmiykseys sulkee pois panteismin ja monismin.
Kolmiykseys Vanhassa testamentissa
 • VT puhuu Jumalasta Isänä (Jes. 9:5).
 • VT:ssa on profetioita, jotka puhuvat Jeesuksen jumaluudesta (Ps. 110:1; Jes. 7:14¸ 9:6; ks. myös Jes. 11, 42, 53; Miika 5:1; Dan, 7:13-14).
 • Pyhästä Hengestä puhutaan persoonana Jumalan (Herran rinnalla) koko VT:ssa.
 • VT:ssa on kohtia, joissa kolmiyhteinen Jumala näyttää toimivan (1. Ms. 1:1-21, 26; Jes. 6:8).
Kolmiykseys Uudessa testamentissa
 • Kaste- ja lähetyskäsky (Mt. 28:18-20).
 • Isä, Poika ja Pyhä Henki mainitaan samassa yhteydessä (Ef. 4:4-6; 2. Kr. 13:13. Ks. myös 1. Kr. 12:4-6; Ef. 2:20-22; 2. Tess. 2:13; Room. 5:5-6; 8:11; 1. Pt. 1:2).
 • Kolmiykseys mainitaan Lk. 1:35; Mt. 3:16-17. Ks. myös Jh. 14-17).
 • Pojasta sanotaan samaa kuin Isästä (Mt. 11:27; Jh. 1:1, 3, 14, 18; 5:20; 10:30; Rm. 9:5; Kol. 1:15-16; Hepr. 1:3).
 • Pyhällä Hengellä on Jumalan ominaisuudet (1. Kr. 2:10).
Persoonien välinen yhteys
 • Rakkaus (Joh. 10:17; 14:31; 15:9; 17:24.)
 • Keskinäinen tunteminen (Lk. 10:22; 1. Kr. 2:11.)
 • Keskinäinen kunnioitus (Jh. 8:49).
 • Kaikki persoonat ovat läsnä toisissaan, mutta ihminen kohtaa vain yhden persoonana kerrallaan. Jh.10:30,38; 14:9-10; 16:14.) Persoonallisuudet ovat erillisiä, mutta identiteetti on sama (esim. yksi tahto).
Jos usko komiyhteiseen Jumalaan sortuu, koko kristillinen usko sortuu.

Jumala on Henki, Jh. 4:24
 • Hän on ääretön ja kuitenkin persoona. Hän on persoonallinen Henki.
 • Hän on riippumaton ajan, paikan tai aineen rajoituksista
Jumala on valo, 1. Jh. 1:5. Hän on vanhurskas, 5. Ms. 32:4 ja pyhä, 3. Ms. 19:2.
 • Hän on täydellinen ja ehdoton totuus (Jh.1:14; 14:6).
 • Hänen olemuksensa on kaiken totuuden mitta. Siksi totuus ei voi koskaan olla suhteellista. Sellainen kuin hän on, sellaisia on meidänkin oltava voidaksemme elää hänen läheisyydessään (3. Ms. 19:2; 1. Pt. 1:16 ja).
 • Hän vaatii ehdotonta totuutta kaikilta ja kaikessa. (Ps. 51:8).
 • Hän tietää totuuden, eikä mikään voi olla häneltä salassa (Ps. 139; Hepr. 4:13)
 • Jumala on täydellisen puhdas Hänessä ei ole mitään syntiä eikä vääryyttä (Hepr. 4:15).
 • Hän on ehdottoman oikeudenmukainen (Ps. 119:137)
 • Hän on ihmiskunnan moraalinen absoluutti. Hänen olemuksestaan määräytyy ihmiskunnan oikea ja väärä. Se on ilmoitettu Raamatun moraalilaissa.
 • Hän vaatii ihmiseltä ehdotonta puhtautta ja täydellisyyttä (Ilm. 21:27).
 • Jumalan vaatimus ei muutu, mutta hän lahjoittaa meille sen, mitä hän vaatii, Jeesuksessa.
Jumala on rakkaus
 • Hän rakastaa, koska hän on rakkaus (1.Jh. 4:8) Hänen rakkautensa ei riipu millään tavalla meistä.
 • Hän rakastaa meitä Pojassaan (1. Jh. 4:10) Hän rakastaa meitä Jeesuksen uhrikuolemassa riippumatta millään tavalla meistä tai meidän rakkaudestamme häntä kohtaan.
 • Jumalan rakkaus on toista kuin ihmisten. Hän rakastaa ihmistä, joka on arvoton saamaan hänen rakkauttaan. Hän rakastaa meitä ansiottamme, jopa vastoin ansioitamme. Hän rakastaa meitä, vaikka hän tietää, mitä ihmisessä on (Jh. 2:25). Hän muistaa meidät tomuksi (Ps. 103:14).
Jeesus on hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva (Hepr. 1:3; Jh. 8:12; 9:5; Jh. 1:14)

Jumalan ominaisuuksia
 • Hän on kaikkivaltias (Mt. 28:18; Dan. 7:14; Jh. 17:2; 1. Pt. 3:22)
  Mikään ei ole hänelle mahdotonta (Lk. 1:37).
  Ihmeet ovat mahdollisia.
 • Hän on kaikkialla läsnä oleva (Ps. 139:7)
  Hän on läsnä olemuksellisesti kaikkialla, missä hän toimii.
  Hän on läsnä sanassaan ja sakramenteissaan sekä uskovissaan (Jh. 6:63; 2. Kr. 6:16; Jes. 57:15).
 • Hän on kaikkitietävä ja kaikkinäkevä (Ps. 139)
  Jumalan näkeminen on välitöntä näkemistä, joka ei perustu harkintaan, kokemukseen tms.
Jumala toimii erityisesti lakinsa ja evankeliuminsa välityksellä

Takaisin