Etusivu / Uskon pääkohtia

Johdannoksi

"Pääasia on se, että pääasia on pääasia."

Eino J. Honkanen 

Olen koonnut tähän uskon pääkohtia yksinkertaisessa, osin luettelomaisessa muodossa, jotta ne olisi helppo lukea ja painaa mieleenkin. Esitykseni ei ole millään muotoa täydellinen, mutta olen yrittänyt koota siihen tärkeimpinä pitämiäni näkökohtia. 

Kristinuskossa on kaksi luovuttamatonta perusasiaa. Ensimmäinen on Raamattu Jumalan sanana, kristillisen uskon, opin ja elämän ainoana ohjeena ja auktoriteettina. Ilman Raamattua kristinuskolla ei ole pohjaa eikä perustetta, vaan ainoastaan erilaisia ihmisten ajatuksia ja kokemuksia, joita voidaan pukea ”kristilliseen” pukuun. Ilman Raamattua kristinusko ei olisi lähtökohdiltaan muita uskontoja kummempi.  

Toinen luovuttamaton perusasia on Jumalan Pojan ihmiseksi tuleminen, hänen täydellinen, synnitön elämänsä, hänen kuolemansa ihmiskunnan syntien tähden ja hänen ruumiillinen, historiallisessa todellisuudessa tapahtunut ylösnousemisensa kuolleista. Ihmisen pelastuminen Jumalan yhteyteen ja iankaikkiseen elämään on mahdollista ainoastaan hänessä ja siitä tullaan osallisiksi vain uskomalla häneen syntiemme sovittajana.  

Kristillinen uskonkäsitys ei sisällä vain irrallisia, toisistaan riippumattomia osia. Se on kokonaisuus, jossa osat vaikuttavat toisiinsa. Niinpä esimerkiksi käsityksemme Raamatusta vaikuttaa kaikkeen muuhun, mitä ajattelemme kristinuskon sisällöstä ja mitä tai mihin me uskomme. Samoin käsityksellämme Jumalasta, Jeesuksesta, Pyhästä Hengestä, ihmisestä jne. on vaikutuksensa kaikkiin muihin kohtiin. Siksi kunkin meistä on tärkeää pysähtyä selvittämään itselleen oman uskonsa sisältö. 

Viitteissä käytän vuoden 1992 raamatunkäännöstä.